ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
phone: 0822416110